Algemene voorwaarden

1. Verzending

 1. Wij versturen betaalde bestellingen altijd binnen 1 werkdag.
 2. De verzendkosten zijn gratis.
 3. Onze verzendpartners zijn DPD en DHL, bij wie wij ten allen tijde kunnen zien waar het pakket zich bevindt.
  Tevens dient er voor het pakket getekend te worden. Als er niemand thuis is, dan zal de koerier proberen om het pakket bij de buren af te leveren.
  Als dit niet lukt, wordt een afleverafspraak gemaakt d.m.v. een kaart in de brievenbus.
 4. Wij leveren niet op zon- en feestdagen.
2. De prijzen van onze producten
 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en inclusief verzendkosten en BTW.
  Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

3. Klachten en geschillen
 1. PAT Europe B.V. streeft ernaar de bestelling te bezorgen conform artikel 1.1. Overschrijding van deze bezorgtermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden
 2. Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt PAT Europe B.V. er zorg voor dat een nieuw product zo spoedig mogelijk wordt geleverd en/of een (gedeeltelijke) verrekening zal plaatsvinden, mits u dit na ontvangst van het product binnen 4 uur heeft gemeld (tel/fax/email).
  Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.
 3. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal PAT Europe B.V. u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, fax en/of e-mail, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn.
 4. In geval van overmacht kan PAT Europe B.V. de overeenkomst opzeggen, danwel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan, dit in verleg met u. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
  1. Belemmerende maatregelen van overheidswege
  2. Stagnaties en-of problemen bij toeleveranciers, transporteurs of andere derden waarvan PAT Europe B.V. afhankelijk is
  3. Geheel of gedeeltelijke staking of storing in het vervoersapparaat
  4. Rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen
  5. Geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken

4. Persoonlijke informatie van onze klanten
 1. Persoonsgegevens gebruikt PAT Europe B.V. alleen voor een correcte afwikkeling van orders. Deze gegevens worden vastgelegd in een bestand en zijn niet toegankelijk voor derden

5. Annulering van bestellingen
 1. Kopen via deze website valt onder de wet "kopen op afstand". Dit betekent dat u zonder opgave van reden binnen 14 dagen uw product kunt retourneren.
  De kosten van het retourneren zijn in deze voor u als klant.
 2. Het product kan uitsluitend geretourneerd worden wanneer de verpakking en product ongeopend en onbeschadigd is.
  U kunt het product beoordelen en uitproberen, zonder de verpakking te verwijderen!
 3. Wilt u de koopovereenkomst ontbinden, laat dit dan binnen de 14 dagen na ontvangst van het product aan ons weten.
  U kunt eventueel gebruik maken van het volgende voorbeeldbrief: [LINK VOORBEELDBRIEF]
 4. Na het opsturen van de ontbinding heeft u nog 14 dagen de tijd om het product aan ons te retourneren.
 5. Na ontvangst en controle wordt het volledige aankoopbedrag binnen 14 dagen op het door u aangegeven bankrekening nummer overgemaakt.

6. Overig
 1. Wij verwerken geen orders op zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen.
  Orders worden niet geleverd op zondagen, feestdagen en de eerste dag na een officiële feestdag.
 2. Behandeling van uw order vindt altijd op een werkdag plaats.  
 3. Leveringen aan ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc.
  zijn geheel voor risico van de ontvanger, daar betreffende instanties hun eigen protocol hebben ten aanzien van het aannemen van pakketten.  

7. Juridisch
 1. De aansprakelijkheid van PAT Europe B.V. is beperkt tot drie maal de factuurwaarde.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Alkmaar, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.
 3. PAT Europe B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op deze website gegeven wordt.
  De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Bloembollenkopen.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. PAT Europe B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van het product en/of diensten die op deze site worden aangeboden.